Bli frivillig

Vil du være med og lage festival med oss? 

Vi ser etter positive og trivelige hjelpere, som har lyst til å være med på å virkeliggjøre Tromsøs sommerjazzeventyr! For at festivalen skal forløpe så godt som mulig trenger vi flinke sjåfører, vakter, riggere, artistverter, konsertverter og blide poteter. 

Ta kontakt med Sanna på e-post: sanna.marie.jensen@gmail.com
eller på telefon 993 39 279 dersom du har lyst til å bidra eller har spørsmål!