Bli frivillig

Vil du være med og lage festival med oss? 

Vi behøver positive og trivelige hjelpere, som har lyst til å være med på virkeliggjøre Tromsøs nye sommerjazzeventyr! For at festivalen skal forløpe så godt som mulig, trenger vi folk til både transport, rigg, vakter, konsertverter, artistverter og plakatopphenging. 

Ta kontakt med Sanna på e-post: sanna.marie.jensen@gmail.com
eller på telefon 993 39 279 dersom du har lyst til å bidra!